VIP Arkitekter & Byggerådgivning

Proceskonsulent:

Konsulentbistand til gennemførelse af byggeri. Byggestrategi, herunder forhandlinger, organisering, projektledelse & turn around og problemløsning -hvis jeres projekt er gået galt.

Arkitektbistand:

Vi tilbyder at tegne/designe enfamiliehuse og -om/tilbygninger, samt sommerhuse og lejligheder, herunder sammenlægninger af do.

Byggerådgivning:

Opnåelse af byggetilladelser, myndighedshåndtering, godkendelser, ejerlejlighedsopdelinger, ændret anvendelse.

Vi kan lirke projekterne igennem hos bygningsmyndighederne, ikke altid hurtigt - for det afhænger af myndighederne - men vi gør det effektivt.
Vi har i den forbindelse indgående indsigt i byggejuraen, Bygningsreglementet BR18 (og før) samt bevaringsværdighedproblematikker og plandata.

Ejendomsudviklingsprojekter

Vi er med i ejendomsudviklingsprojekter (evt. via profit sharing).
Vi køber og sælger ejendom, og opsøger hele tiden nye muligheder.

Specialer:

Boligbyggeri, "VIP-boliger" med store krav til unikke og specille løsninger, bevaringsværdigt byggeri samt høje luksuskældre (plint'er), regnvandssikring/dræning, grundfugtsikring.

Referencer:

Vi arbejder stort set kun ud fra referencer, som vi har opnået på gennemførte projekter de sidste snart 20 år.
I perioden har vi om-/tilbygget palæer og villaer, og tegnet og opført luksusvillaer, både i moderne og i klassisk stil, samt tegnet og udført sommerhusbyggerier.
I tillæg hertil har vi deltaget i talrige kælderudgravninger og -udvidelser, så det er næsten blevet et speciale.


VIP Arkitekter (under Ejendomsselskabet Gentofte ApS) +45 27722284 Læg evt. en smsbesked.